Redakčné oznámenie č. r1/c22/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 22/1994
Platnosť od 11.04.1994 do20.07.1997
Účinnosť do 20.07.1997