Redakčné oznámenie č. r1/c18/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994 do31.12.1999