Redakčné oznámenie č. r1/c14/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 14/1994
Platnosť od 14.03.1994 do30.04.2004