Redakčné oznámenie č. r1/c11/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994

Pôvodný predpis

28.02.1994