Vyhláška č. 97/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a vedy Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach

Čiastka 28/1994
Platnosť od 28.04.1994 do14.09.2004
Účinnosť od 28.04.1994 do14.09.2004
Zrušený 510/2004 Z. z.

OBSAH