Opatrenie č. 96/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994

Čiastka 27/1994
Platnosť od 22.04.1994 do26.01.1996

OBSAH

Pôvodný predpis

22.04.1994