Úplné znenie č. 93/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z nehnuteľností (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 26/1994
Platnosť od 20.04.1994 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.