Zákon č. 91/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/1994
Platnosť od 20.04.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 20.04.1994 do31.12.1999
Zrušený 385/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.1994 - 31.12.1999