Vyhláška č. 9/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu

Čiastka 3/1994
Platnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.01.1994 - 31.12.2008