Zákon č. 88/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch

Čiastka 24/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1994 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

15.04.1994