Zákon č. 84/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

Čiastka 23/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2007
Účinnosť od 01.05.1994 do31.12.2007
Zrušený 460/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1994 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

15.04.1994