Oznámenie č. 8/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do30.11.2003
Zrušený 460/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 141/1994 Z. z. a nadobudli záväznosť 13. júna 1994. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 114/1995 Z. z. a...