Vyhláška č. 69/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994 do30.04.2001
Účinnosť od 01.04.1994 do30.04.2001
Zrušený 150/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1994 - 30.04.2001

Pôvodný predpis

31.03.1994