Uznesenie č. 68/1994 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994
Účinnosť od 31.03.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.03.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.03.1994