Zákon č. 67/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994 do31.12.1997
Účinnosť od 31.03.1994 do31.12.1997
Zrušený 381/1997 Z. z.