Zákon č. 65/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994
Účinnosť od 01.04.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.03.1994