Oznámenie č. 59/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994
Redakčná poznámka

Ustanovuje sa, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 5. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (oznámenie MPSVR...