Oznámenie č. 58/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov zverejňovaných z účtovnej uzávierky bánk

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994 do20.12.1994
Zrušený 347/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.