Vyhláška č. 52/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

(v znení č. 32/1999 Z. z.)

Čiastka 15/1994
Platnosť od 17.03.1994 do14.07.2006
Účinnosť od 01.03.1999 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.