Vyhláška č. 47/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994 do31.12.1998
Účinnosť od 07.03.1994 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.

OBSAH