Zákon č. 46/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Účinnosť od 01.07.2016