Zákon č. 46/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.1994 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

07.03.1994