Vyhláška č. 44/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobénú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 28.02.1994 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1994 - 31.12.2001