Zákon č. 41/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do28.10.1997
Účinnosť od 28.02.1994 do28.10.1997
Zrušený 172/1990 Zb.

OBSAH