Vyhláška č. 4/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločenky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

Čiastka 2/1994
Platnosť od 25.01.1994 do15.08.1994
Účinnosť od 25.01.1994 do15.08.1994
Zrušený 210/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.01.1994 - 15.08.1994

Pôvodný predpis

25.01.1994