Zákon č. 38/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1994

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH