Zákon č. 370/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do25.12.1995
Účinnosť od 30.12.1994 do25.06.1995
Zrušený 126/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia predpisu č. 370/1994 Z. z. stratili platnosť dňom 26. decembra 1995 na základe Nálezu Ústavného súdu SR č. 126/1995 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1994 - 25.06.1995

Pôvodný predpis

30.12.1994