Zákon č. 369/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994
Účinnosť od 30.12.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1994