Zákon č. 364/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994
Účinnosť od 30.12.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1994