Oznámenie č. 348/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do31.08.2003
Zrušený 361/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 275/1995 Z. z. a nadobudli účinnosť 12. decembra 1995.

Pôvodný predpis

21.12.1994