Oznámenie č. 346/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do05.12.1996
Zrušený 348/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 348/1996 Z. z. a nadobudli záväznosť dňom 6. decembra 1996.

Pôvodný predpis

21.12.1994