Vyhláška č. 342/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 21.12.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.