Nariadenie vlády č. 340/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Účinnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Zrušený 303/1995 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.12.1994 - 31.12.2002

Pôvodný predpis

12.12.1994