Rozhodnutie č. 339/1994 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994

339

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 28. novembra 1994

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 25. februára 1995;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995

OKRES OBEC VOLÍ SA
BANSKÁ BYSTRICA Oravce starosta zastupiteľstvo
&nbsp Sihla starosta &nbsp
BARDEJOV Richvald &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Stebník starosta &nbsp
BRATISLAVA-VIDIEK Doľany &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Píla starosta zastupiteľstvo
&nbsp Štefanova starosta zastupiteľstvo
DOLNÝ KUBÍN Pribiš starosta &nbsp
&nbsp Zuberec starosta &nbsp
DUNAJSKÁ STREDA Medveďov &nbsp zastupiteľstvo
GALANTA Veľké Úl'any &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Žihárec &nbsp zastupiteľstvo
HUMENNÉ Dedačov starosta zastupiteľstvo
&nbsp Maškovce starosta zastupiteľstvo
&nbsp Rovné starosta &nbsp
&nbsp Ruská Volová &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Ruský Potok &nbsp zastupiteľstvo
KOŠICE-VIDIEK Bohdanovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Kecerovský Lipovec &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Rákoš &nbsp zastupiteľstvo
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Jalovec starosta &nbsp
&nbsp Liptovská Anna &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Liptovské Matiašovce starosta &nbsp
&nbsp Pavčina Lehota &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Pavlova Ves starosta zastupiteľstvo
&nbsp Smrečany starosta &nbsp
&nbsp Veľké Borové starosta &nbsp
LUČENEC Gregorova Vieska &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Mládzovo &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Polichno starosta &nbsp
MARTIN Blažovce starosta &nbsp
&nbsp Slovany starosta zastupiteľstvo
&nbsp Trnovo starosta zastupiteľstvo
MICHALOVCE Voľa starosta &nbsp
NITRA Hájske starosta zastupiteľstvo
&nbsp Kostoľany pod Tribečom &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Malé Vozokany starosta &nbsp
&nbsp Malý Cetín starosta &nbsp
POPRAD Liptovská Teplička &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Mlynčeky &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Tatranská Javorina &nbsp zastupiteľstvo
POVAŽSKÁ BYSTRICA Kostolec starosta zastupiteľstvo
&nbsp Považská Bystrica &nbsp zastupiteľstvo
PREŠOV Daletice &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Geraltov starosta &nbsp
&nbsp Janovík starosta zastupiteľstvo
&nbsp Lada &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Podhorany &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Rožkovany &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Seniakovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Štefanovce &nbsp zastupiteľstvo
RIMAVSKÁ SOBOTA Dulovo starosta &nbsp
&nbsp Hnúšťa &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Kraskovo &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Petrovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Sušany starosta &nbsp
&nbsp Zíp &nbsp zastupiteľstvo
ROŽŇAVA Petrovo starosta zastupiteľstvo
&nbsp Silická Brezová starosta &nbsp
SENICA Chvojnica &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Koválovec starosta &nbsp
&nbsp Lopašov starosta zastupiteľstvo
&nbsp Oreské &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Trnovec starosta zastupiteľstvo
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Dlhé Stráže starosta zastupiteľstvo
&nbsp Harakovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Hrišovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Letanovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Nemešany &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Pavľany starosta zastupiteľstvo
SVIDNÍK Dobroslava starosta &nbsp
&nbsp Nižná Olšava starosta &nbsp
&nbsp Vladiča &nbsp zastupiteľstvo
TOPOĽČANY Nemecky starosta &nbsp
&nbsp Radošina &nbsp zastupiteľstvo
TREBIŠOV Bačka &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Čierna starosta &nbsp
TRNAVA Jalšové &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Nižná &nbsp zastupiteľstvo
VRANOV NAD TOPĽOU Giglovce starosta zastupiteľstvo
&nbsp Girovce &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Radvanovce starosta zastupiteľstvo
&nbsp Ruská Vola starosta zastupiteľstvo
ZVOLEN Hontianske Nemce starosta &nbsp
ŽIAR NAD HRONOM Hrabičov &nbsp zastupiteľstvo
ŽILINA Bytča &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Čičmany &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Kotrčiná Lúčka starosta zastupiteľstvo
&nbsp Lietava &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Ovčiarske &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Stránske &nbsp zastupiteľstvo
&nbsp Svederník &nbsp zastupiteľstvo

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 22. 12. 1994
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 22. 12. 1994
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 16. 1. 1995
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 16. 1. 1995
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 16. 1. 1995
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
37 dní 14-3 Prvé zasadanie predseda miestnej 19. 1. 1995
&nbsp &nbsp miestnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
32 dní 13-2 Prvé zasadanie predseda okresnej 24. 1. 1995
&nbsp &nbsp okresnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
3Odní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 26. 1. 1995
&nbsp 22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
3Odní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 26. 1. 1995
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 31. 1. 1995
20 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 5. 2. 1995
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 5. 2. 1995
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov obec 10. 2. 1995
&nbsp &nbsp o čase a mieste konania volieb &nbsp &nbsp
13 dní 15-3 Prvé zasadanie predseda 12. 2. 1995
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 23. 2. 1995
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná 25. 2. 1995
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp