Oznámenie č. 332/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 19. septembra 1994 na základe článku 9 ods. 2.