Zákon č. 33/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994 do31.01.2001
Účinnosť od 01.03.1994 do31.01.2001
Zrušený 4/2001 Z. z.