Oznámenie č. 327/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Plánu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ukrajiny na roky 1994–1995

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Plán spolupráce nadobudol platnosť 18. februára 1994 na základe článku 14.

327

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 1994 bol v Bratislave podpísaný Plán spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ukrajiny na roky 1994-1995.

Plán spolupráce nadobudol platnosť 18. februára 1994 na základe článku 14.

Do textu Plánu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.