Oznámenie č. 327/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Plánu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ukrajiny na roky 1994–1995

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Plán spolupráce nadobudol platnosť 18. februára 1994 na základe článku 14.