Oznámenie č. 326/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 1994–1995

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Memorandum o spolupráci nadobudlo platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 26. augusta 1993.