Oznámenie č. 320/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnom porozumení

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994

Pôvodný predpis

25.11.1994