Oznámenie č. 32/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 8/1994
Platnosť od 21.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 2 výmenou nót 13. decembra 1993 s tým, že sa predbežne vykonávala od 8. septembra 1993.

Pôvodný predpis

21.02.1994