Nález č. 314/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do31.12.1994
Účinnosť od 15.11.1994 do31.12.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1994 - 31.12.1994