Oznámenie č. 30/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o regulácii menových pozícií bánk

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do31.12.1997
Zrušený 364/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis

18.02.1994