Úplné znenie č. 298/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 84/1994
Platnosť od 09.11.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

Pôvodný predpis

09.11.1994