Oznámenie č. 29/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do30.03.2000
Zrušený 97/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 110/1995 Z. z. a nadobudli záväznosť 5. júna 1995. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 221/1997 Z. z....