Nariadenie vlády č. 289/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 27.10.1994 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1994 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

27.10.1994