Nariadenie vlády č. 282/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní učebníc a učebných textov

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 20.10.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.1994 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

20.10.1994