Vyhláška č. 280/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o súkromných školách

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.08.2008
Účinnosť od 15.10.1994 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.