Nariadenie vlády č. 278/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.05.1996
Účinnosť od 13.10.1994 do31.05.1996
Zrušený 152/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.1994 - 31.05.1996