Zákon č. 272/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí

Čiastka 76/1994
Platnosť od 07.10.1994 do31.05.2006
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2003
Zrušený 126/2006 Z. z.